Dünyanın artan enerji ihtiyacını ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan sorumlu bir şekilde karşılamak için çalışan Shell, yayınladığı 2011 Sürdürülebilirlik Raporu’nda bu hedefe yönelik çalışmaları ve performans sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor.

 

Royal Dutch Shell’in 2011 Sürdürülebilirlik Raporu’nda; ‘emniyet’, ‘toplum’, ‘iklim değişikliği’, ‘çevre’ ve ‘enerji verimliliği’ gibi alanlarda şirketin yaptığı büyük ve yenilikçi yatırımlar ile, dünyanın çeşitli bölgelerinde bu anlayış paralelinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler yer alıyor. Shell’in sürdürülebilir gelişime yönelik çabalarının merkezinde daha temiz yanan bir fosil yakıt olan doğal gaza ve inovasyona yaptığı önemli yatırımlar bulunuyor. Emniyet, çevre ve yerel toplumlar ile ilişkiler, şirketin operasyonlarını yürütürken ve gelecek projelerini şekillendirirken dikkate aldığı başlıca konular arasında yer alıyor.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell’in her yıl geliştirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları ile  bir örnek oluşturduğunu belirterek, “Shell’in global olarak benimsediği sürdürülebilirlik yaklaşımını Türkiye’deki operasyonlarımızda da gözetiyoruz. Tesislerimizde atık yönetimi uyguluyor, geri dönüşüm sağlıyoruz. Tüketicilere, yüksek teknoloji ile geliştirdiğimiz tasarruf özellikli ürünler sunuyor, bununla birlikte enerji verimliliği konusunda toplumsal bilinç yaratıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin ekonomik gelişimine sağladığımız katkının yanı sıra sürdürülebilir kalkınmasına da destek oluyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın yürütülmesinde de emniyet konusunu en önemli önceliğimiz olarak benimsedik. Kendi emniyet kültürümüzü, yol emniyeti projelerimiz ile toplumun geneline de yayıyoruz.” dedi.

Royal Dutch Shell’in Sürdürülebilirlik raporunda yer alan verilerden bazıları şunlar:

Doğal gaz, Shell’in karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Doğal gaz, elektrik üretiminde yüzde 50 daha az CO2 emisyonuna neden oluyor ve havayı daha az kirletiyor. Şirket bunun yanı sıra, karbon hapsetme ve depolama teknolojisinin geliştirilmesine de katkıda bulunuyor ve düşük karbonlu biyo-yakıtlar üretiyor.

Operasyonlarının enerji verimliliğini artırmak için çaba harcayan Shell, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki toplumlarla işbirliği içinde çalışarak toplumsal kalkınmaya da destek veriyor. Sürdürülebilirlik Raporunda aynı zamanda Shell’in Kuzey Kutbu bölgesindeki projeleri, kullanılan yeni teknolojiler ve bu bölgelerdeki yerel paydaşlar ile yürütülen istişare çalışmalarına yer veriliyor.