Toyota, kadınların iş yaşamına daha aktif katılımını ve otomotiv sektöründe daha fazla kadın mühendisin yer almasını sağlamak amacıyla “Toyota Kadın Mühendis Geliştirme Vakfı”nı kurdu.  Kadın mühendislerin ürün geliştirme, tasarım gibi konularda bakış açılarından ve yaklaşımlarından en üst düzeyde yararlanmak isteyen Toyota, teknolojik gelişim paralelinde kadınların katılımıyla daha iyi otomobiller üretmek ve sürdürülebilir büyümeyi elde etmeyi amaçlıyor.

Toyota Kadın Muhendis Gelistirme Vakfı

Bilim ve mühendislik alanında kadın çalışan sayısının az olmasının kadınların teknik pozisyonlarda yer almasını zorlaştırdığı görüşünden yola çıkan Toyota, Toyota Kadın Mühendis Gelişim Vakfı ile bu açığı kapatmayı hedefliyor. Japonya’da kurulan vakıf, mühendislik eğitimi alan üniversite öğrencilerini destekleyerek bu konuda kilit rol üstlenecek. Toyota Kadın Mühendis Geliştirme Vakfı, bilim ve mühendislik alanında öğrenim görmek isteyen öğrencileri vakıf çatısı altında destekleyerek, kadınların sadece otomotiv sektöründe değil, tüm üretim endüstrisinde yer almasının da önünü açmak istiyor.

Toyota ayrıca 2016’dan itibaren yeni mezun işe alımlarıyla kadın çalışan sayısını artırmayı da planlıyor.