Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Shell, Antalya açıklarında erken evre arama ve değerlendirme çalışmaları yürütmek üzere ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde karada, iki Ortak İşletme Anlaşması (“Anlaşma”) imzaladılar.

1954’te kurulan ve Türkiye’nin tek ulusal petrol şirketi olan TPAO, ilk günden bu yana petrol endüstrisinin bütün dallarında öncü nitelikte çalışmalar yapmış, stratejik öneme sahip yatırımları başarıyla gerçekleştirmiştir.   

Geniş çaplı kara ve sığ sularda operasyon deneyiminin yanı sıra TPAO, Azerbaycan, Kazakistan, Libya ve Irak’ta gerek yatırım gerekse yatırım dışı hisse sahibi olarak çeşitli projelerde yer alıyor. 

TPAO 2004 yılında, yurtiçinde ve uluslararası ölçekte arama ve üretim çalışmaları yürüterek, Türkiye’nin sürekli artan petrol ve doğal gaz talebini karşılamayı kendisine vizyon ve misyon olarak benimsedi. Bu amaçla son yıllarda yürürlüğe koyduğu, faaliyetlerini Türkiye’nin şimdiye kadar arama yapılmamış havzalarını, özellikle de açık denizleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefleyen yeni bir arama stratejisi doğrultusunda, yurtiçi yatırımlarında büyük bir artış gerçekleştirdi. 

Öte yandan, gerek dünyada, gerekse Türkiye’de sürekli olarak yeni iş olanaklarını yakından takip etmekte olan Shell,  Türkiye’yi önemli arama fırsatları sunan bir ülke olarak görüyor.  Henüz, çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi konusunda güvenilir tahminlerde bulunmak için çok erken olmasına rağmen Shell, önümüzdeki 5 yıl içinde TPAO ortaklığında arama ve değerlendirme çalışmalarını yürütecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Bu süre içerisinde, ilk yükümlülük toplamda yaklaşık 200 milyon ABD dolarıdır. Çalışmaların başarıyla sonuçlanması halinde, Shell’in yatırımları artacaktır. İmzalanan anlaşmalar hükümet yetkililerin onayının ardından yürürlüğe girecek.  

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Uysal bu konuda şu görüşlere yer verdi: “Gerek TPAO, gerekse Shell,  birlikte bu sahaların potansiyelini en tam şekilde değerlendirecek ve ticari miktarları ne olursa olsun, bulacağımız petrol ve doğal gazı güvenli bir şekilde üretmek için gereken bütün olanak ve araçlara sahiptir. Bu sahalarda bulabileceğimiz rezervleri tespit etmek için agresif bir arama programını birlikte yürütecek olmaktan mutluyuz.”  

Shell Uluslararası Arama ve Üretim İcra Kurulu Başkanı Malcolm Brinded da bu konuda şöyle konuştu: “Akdeniz ve Güneydoğu Türkiye’de arama çalışmalarını amaçlayan bu yeni işbirliği, TPAO açısından da, Shell açısından da çok büyük bir fırsat sunuyor. Arama ve üretimde devam etmekte olan çalışmalar Türkiye için son derece önemli.  Türkiye’nin enerji üretimini artırma çabalarına katkıda bulunacağımız için mutluyuz. Shell için, 1923 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Türkiye, büyük önem taşıyor.  Halen sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerin yanı sıra arama ve üretim alanında da çalışma yürütecek olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.”